Hastaya Şifa İçin Okunacak Dualar Hastalara Yedi Kez Okunması rivâyet edilen dua !

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hastalara ve ağrısı olanlara karşı okuduğu duâlar…

Hazret-i Âişeradıyallahu anha-'dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

sifa_dua

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Âişeradıyallahu anha-'dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz, kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman:

sifa_dua-2

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve riikatu ba'dina yeşfi sakimuna bi-izni rabbina.

"Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur." (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN SAR'A HASTASINA DUÂSI

İbn Abbasradıyallahu anhümâ-'dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e bir hâtûn müracaat edip:

"– Ya Rasûlallah, ben sar'a illetine duçar oluyorum. Hem de sar'a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ'ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin" dedi. Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz kadına hitaben:

"– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim," buyurdu.

Sonra o hâtûn:

"– Yâ Rasûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar'a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz" dedi.

Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– şöyle buyururlardı:

sara_hastalarina_dua

"Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur." (Suyûtî, el-Câmi'us-Sağîr, no: 5218)

hastalara_dua3

DİŞ AĞRISI DUÂSI

dis_agrisi_duasi

Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

"Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve:

peygamberimize_okunan_dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

"Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum." derdi.(Müslim, Selâm 40)

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

peygamberimiz_hasta_oldugunda_okudugu_dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

ŞİFA VEREN DUÂ

"Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut." (Heysemî, X, 180)

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü'min yedi defa:

eceli_yaklasan_hastaya_okunacak_dua

Türkçe Okunuşu: Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

"Büyük Allah'tan, büyük Arş'ın Rabbi Allah'tan sana şifâ vermesini istiyorum!" derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

ŞİFA DUASI

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisini kimden alabilir? Elbette kimseden. Bazen ansızın, bazen yavaş yavaş bazen de göz göre göre gelen hastalıkların üstesinden gelebilmek için, kedinizde o manevi gücü bulabilmek ve Allah'a sığınıp yardım dilemek için şifa duasını bolca okuyabilirsiniz. Şifa duasını hem kendiniz hem de aileniz ve sevdikleriniz için okumaya devam edebilirsiniz.
Şifa duasını okumak için her zaman kişinin hasta olmasına gerek yok elbette. Sağlıklı insanlarda buna şükrettiğini göstermek için ve hastalanmamak adına yine Şifa duasını hem kendi hem de çocukları ve ailesi için okuyabilir. Her hastalık için ayrı ayrı okunması gerekmeyen ve tüm hastalıklar için bir şifa duası ile çare arayacağınız bu dualar ile sizlerde Allah'a sığınacak ve yardım talep ediyor olacaksınız.

Şifa duası aynı zamanda hasta olarak yatan ve kendisinin okumaya imkanı olmayan kişiler içinde başında bol ol okunması gereken dualardan biridir. Çaresiz hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, geçişi hastalıklar gibi ayrım olmadan hem dilinize hem de kalbinizden kelimeleri dökerek şifa aramaya devam edebilirsiniz.
Şifa duası çeşitleri
Şifa duası çeşitleri birden fazladır. Kişi hem bugüne kadar âlimlerin ve Peygamber efendimizin ettiği duaları okuyabilir hem de yine aynı zamanda kendi kalbinden gelen kelimeleri dillendirebilir.
Peygamber Efendimizin söylediği Şifa Duası

Peygamber efendimiz kendinize getirileen hastalar için aşağıdaki şu duayı okudğu rivayet edilmiştir.
"Es'elü'llâhe'l-azîm. Rabbe'l-arşi'l-azîm en yeşfiyeke."

"Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan'dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim."

Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek elini hastanın alnına koyar, şöyle duâ ettiği olurdu:

"Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

"Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

Şeklinde yapılan duayı sizlerde ezberleyerek gerektiği her zaman sık sık okuyabilirsiniz. Şifa duası için okunması gereken herhangi bir sayı bulunmuyor. Okumak istediğiniz birçok duanın yanında şifa duasını da okuyabilir ve yaratana sığınabilirsiniz.via Rojava Haber Rojava Haberleri rojava son dakika haberleri http://ift.tt/2i2dwUA
Kaynak:RojavaHaber
Feed

RojavaHaber

IFTTT
Blogger tarafından desteklenmektedir.