Türk-İş kıdem tazminatının fona devriyle ilgili yaptığı çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

Derya Dursun'un Evrensel'de yer alan haberine göre bakanlığa sunulan metinde, kıdem yasasının mevcut haliyle korunması, tüm işçilerin alabileceği şekilde geliştirilmesi talebi yer aldı.

Sunulan çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, Türk-İş'in kıdem tazminatıyla ilgili şu önerileri yer aldı:

* Kanun hakimiyeti sağlanmalıdır. Kıdem tazminatının tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması geliştirilmeli, caydırıcı bir idari para cezası sistemi kurgulanmalıdır.

* Vergi ve sigorta borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen uygulamanın; kıdem tazminatını ödemeyen işverenler içinde getirilmesi gerekmektedir.

* Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklarda dahil olmak üzere) her türünden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

* İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır.

* Konuya ilişkin bir başka çözüm önerisi ise işverenlerin kendi aralarında Sigortalar Birliği Sistemine benzer bir sistem kurmalarının teşvik edilmesidir. Böylelikle çeşitli sebeplerle ödeme güçlüğü çeken işverenlerin kendi kurdukları bu kaynaktan işçilerin haklarını ödemeleri mümkün olabilecektir.

* Çeşitli sebeplerle bir yıldan az süreli çalıştırılan işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak kıdem tazminatlarını alabilmelidir.


* Kıdem tazminatında tavan uygulaması kaldırılmalıdır.


RSS Feed

halkinbirligigncelhaber

IFTTT
Blogger tarafından desteklenmektedir.