BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNU DESTEKLEME İNİSİYATİFİ’NİN ANKARA’DA KURUM ZİYARETLERİ!

Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnsiyatifi yazılı bir açıklama yaparak Ankara'da 11 Ağustos 2017 Cuma günü siyasal parti ve sivil kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiler. İnsiyatiften yapılan açıklama şöyle;

 

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNU DESTEKLEME İNSİYATİFİ'NİN ANKARA'DA KURUM ZİYARETLERİ!

Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnsiyatifi 11 Ağustos 2017 Cuma günü daha önce hazırlığı yapılan siyasal parti ve sivil kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşme Heyeti  Azadi  Hareketi  adına Sıdkı Zilan, PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, PSK Genel Başkanı Mesut Tek, ÖSP Genel Başkanı  Sinan Çiftyürek, Ekrem Bilek ve  İbrahim Küreken'den oluştu.

Heyet belirlenen program gereği sırasıyla önce İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Merkezi, CHP Genel Merkezi ve KDP Ankara Temsilciliği'ni ziyaret etti .

Heyet önceden kendi içerisinde her kuruma ilişkin yönelim ve ayrı ayrı sözcü belirledi.

Bağımsızlık Referandumu Destekleme İnsiyatifi'nin belirlenen kurumları ziyaret amacı, 25 Eylül bağımsızlık referandumuna destek talep etmekti.

İHD Genel Merkezi'nde Genel Başkan Öztürk Türkdoğan başkanlığında bir heyet ile  TTB'de ise Genel Sekreter Sezer Berber ve Merkez Konsey üyesi Selma Görgü İle  görüşüldü. Ardından CHP Genel Merkezi'nde Genel  Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüldükten sonra, KDP Ankara Temsilciliği'nde Ömer Mirani ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Heyetimiz KDP temsilciliği hariç kurum ziyaretlerinde özetle şunları dile getirdi:

*IKBY(Irak Kürdistan Bölge Yönetimi)  25 Eylül 2017 günü bağımsızlık referandumuna gidiyor. Biz adı geçen partilerin çağrı yaptığı ve 12 sivil kurum ile bağımsız şahsiyetlerin desteklediği bir Çalıştayı Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Çalıştay'da seçilen 13 kişilik İnsiyatif önüne 25 Eylül'e kadar bir çalışma programı koydu. Amaç bağımsızlık referandumunu destekleme propagandasını çok yönlü geliştirmek. Bu amaçla sizi de ziyaret ettik.

*Bağımsızlık her halk gibi Kürdistan halkının da en demokratik hakkıdır. Ayrıca Irak Federe Anayasası'nı yok sayan Irak rejimi IKBY yönetimine uyguladığı idari, siyasi, ekonomik tedbir ve keyfi uygulamalar ile Kürtlere ayrılma seçeneği dışında bir yol bırakmamıştır.

*Sizden talebimiz barışçıl ve demokratik bir irade beyanı olan referandumu desteklemenizdir.  Ayrıca 25 Eylül bağımsızlık referandumunu izlemek üzere bir Gözlemci Heyet göndermenizi talep ediyoruz.

Kurumlardan aldığımız tepkiler genel çerçevede beklediğimizden daha olumluydu.  İHD, ''Her millet gibi Kürtlerin de kendi kaderlerini belirleyecek referandumu gerçekleştirme hakları vardır'' derken, TTB de, ''Bu görüş ve önerilerinizi üst organlarımıza ileteceğiz. İnsan hakları, yaşama hakkı ve tibbi yardım amaçlı, dünyanın neresinde olursa olsun desteğe hazırız'' dedi. Barışçıl bir sürecin yaşanması herkesin ortak görüşüydü.  Her iki kurum da "eğer resmi davet bize gelirse yönetimimizde bunu değerlendireceğiz" dediler.

"Bir Arap-Kürt çatışmasından endişe duyuyoruz" diyen Kemel Kılıçdaroğlu CHP olarak  Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile  ilişkilerinin zayıflığından dolayı IKBY'ne eleştirel serzenişte bulundu. Heyetimiz de, IKBY'nin  referandum ve bağımsızlığın diyalog yoluyla ve iki tarafın mutabakatıyla sağlanması için azami bir çaba içinde olduğunu dile getirdi.

Ankara'daki ziyaretler KDP Ankara Temsilcisi Ömer Mirani'yi  ziyaret ile sonlandırıldı. Ömer Mirani referanduma destek için İnsiyatif'in bu çalışmalarına büyük değer biçtiklerini ve bunun kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

İnisiyatifin referanduma destek arayışı önümüzdeki günlerde diğer siyasi parti ve kurumlar nezdinde devam edecek. 12.08.2017

Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi

 

RSS Feed

rojnameyanewroz.net

IFTTT
Blogger tarafından desteklenmektedir.