“YAN YANAYIZ, BİR ARADAYIZ”

Zuhal Olcay, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Gülriz Sururi, Prof. Dr. Ali Nesin, Ertuğrul Günay, Genco Erkal'ın da imzaladığı çağrıyı tiyatro sanatçısı Tilbe Saran seslendirdi.

Türkiye'nin farklı kesimlerinden bir araya gelen siyaset, sanat, akademi alanından 1000 isim, yaptıkları basın açıklamasıyla "Yan yanayız, bir aradayız" dediler.

İmzacılar, okudukları metinde herkesi ve her siyaseti "Türkiye'nin sürüklendiği tek adam rejimine, dayatmacılığa, partili devlete, demokratik hak ve özgürlüklerin tırpanlanmasına, savaşçı siyasete, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, toplumu kuşatan mağduriyetlere karşı seslerini ve güçlerini birleştirmeye" çağırdılar.

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Nesrin Nas'ın moderatörlüğünü yaptığı açıklamada açılış konuşmasını yazar Oya Baydar yaparken basın metnini oyuncu Tilbe Saran okudu.

Ayrıca açıklamaya katılan imzacılardan söz alan siyasetçi Ahmet Türk, Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği yapmış olan Abdülbaki Erdoğmuş, bir dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) yargıçlık yapmış siyasetçi Rıza Türmen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Aysel Çelikel, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, Rakel Dink, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Garo Paylan ve Hüda Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, feminist Yasemin Bektaş ve KHK ile ihraç edilen akademisyen ve siyasetçi Nazır Cihangir İslam  "ortak paydada bir araya gelmenin mümkün olduğunu" vurgulayan konuşmalar yaptı.

Baydar: Bu mütevazı bir ilk adım

Açılış konuşmasını yapan Baydar, imzacıların bin kişi olarak duyurulduğunu ancak sayının giderek arttığını belirterek bu metnin "Mütevazı bir ilk adım" olduğunu söyledi:

"Çağrımız; vicdan ve adalet aşınmasına uğratılan ülkemizde, siyasî, ideolojik, örgütsel aidiyet, inanç, kimlik farklılıklarımızı aşarak; adalet için, barış ve demokrasi için, muktedirin zulmüne karşı mazlumun hukukunu korumak için bir araya gelme çağrısıdır.

"Hak ve hukukun egemen olduğu bir ülkede, cepheleşmeden, düşmanlaşmadan barış içinde yaşamayı arzulayanların ortak sesidir.

"Arkamızda hiçbir parti, örgüt, siyasî odak yok. 'Yan yanayız, biraradayız' metninde imzası olanlar; parti/örgüt mensubiyetleriyle değil, bireyler olarak buradalar.

"Bu mütevazı bir ilk adım. Sonrası; bu gidişata hayır diyenlere, hepimize kalıyor.

Talepler

Tilbe Saran tarafından okunan "Yan yanayız, bir aradayız" ve 1000 kişinin imzaladığı metinde "bir arada ve güven içinde yaşamak için" talepler sıralandı:

"Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz.

"Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız.

"Yüzbinlerle kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz keyfi uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz!

"Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını ve halk iradesinin yasalar yok sayılarak açıkça çiğnenmesini kabul etmiyoruz. Bir arada güven içinde yaşamak için, acilen:

– Hukuk ihlallerine yol açan OHAL'in kaldırılmasını,

– Toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını,

– Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini,

– Hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını,

– Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.

"Korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı; ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini, sivil girişimleri, siyasi partileri güç birliğine çağırıyoruz.

"Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı 'hukuk devleti'nin, bireysel ve toplumsal insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının, başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının, ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin, bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin, egemen kılınması için, güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz…" (TP/EKN)

BİANET

RSS Feed

rojnameyanewroz.net

IFTTT
Blogger tarafından desteklenmektedir.