AKP Faşizmi Tek Tip Elbise Dayatmasıyla 12 Eylül Faşist Askeri darbecilerin İzinde..!

Erdoğan'ın 'FETÖ'cüleri tek tip kıyafetle mahkemeye çıkaralım' sözleriyle aslında 12 eylül faşist askeri darbenin izinde olduğunu açıkça ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yapılan etkinliklerde kendilerinin besleyip büyüttükleri FETO'culara karşı mücadele etme adına 12 eylül faşist darbecilerin ve en son ABD emperyalizminin Guantanamo'da esir ettikleri insanlara uyguladıkları tek tip elbise dayatmasını gündeme getirdi. Erdoğan konuşmasında "FETÖ" davaları sanıkları için "FETÖ'cülerin iyi günleri bunlar. Geçen gün Başbakanımızla da konuştuk. Bunları artık Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile mahkemeye çıkaralım" sözleri, aslında Erdoğan ve şürekasının kendisinden olmayanlara karşı nasıl bir düşmanlık içinde olduklarını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere 12 eylül faşist askeri darbenin ardında Türkiye de zindanlarda karıştır-barıştır ve tek tip elbise dayatması gündeme gelmişti.

Devrimci tutsaklar 12 Eylül'de mahpuslara yapılan tek tip kıyafet dayatmasını direnerek karşı çıkmışlar don-atletle mahkemelere gitmişler ve uzun süreli bir direnişin fitilini ateşlemişlerdi. Faşist Cunta gözaltına alıp tutukladığı insanları sivil bir tutuklu olarak değil, kışla mensubu asker olarak görmek istiyordu. Tek tip elbiseyi de bu amaçla dayatmıştı.

Askeri dayatmanın açık ifadesi olan tek tip elbise dayatmasını protesto eden politik tutuklular, sıkıyönetim mahkemesinin karşısına iç çamaşırlarıyla çıkmışlardı. Elleri arkadan kelepçeli halde tek tip kıyafetle mahkemeye getirilen mahpuslar, kelepçelerin çıkarılmasının ardından kıyafetlerini yırtarak atmışlardı. Mahkeme heyeti de apar topar mahpusları salondan atmıştı. Hatırlanacağı üzere 12 Eylül askeri faşist darbesi devrimci halk hareketinden intikam almak ve devrimci hareketi etkisiz kılmak için yalnızca karakollarda ve işkence merkezlerinde zulüm kusmuyordu. Aynı zamanda zindanları ihanet yuvalarına dönüştürmek istiyordu. Bunun için faşist cezaevlerini işkence merkezi haline getirmişti. Tutukladığı insanları sivil bir tutuklu olarak değil, kışla mensubu hiç bir hakkı olmayan ve politik düşüncelerinden arındırılmış askerden daha aşağı mahluklar olarak görmek istiyordu. Tek tip elbiseyi de bu amaçla dayatmışlardı. "Açıktan insan hakları ihlali olan zoraki tek tip elbise dayatması faşist cuntanın intikam alma amacının somut ifadesiydi.

Erdoğan ve şürekası, cezaevlerini ehlileştirme, teslim alma işkence ve zulüm merkezleri olarak görüyor. F Tipi ecit dayatmaması yeterli olmamış ki şimdide tutuklu ve hükümlülere Guantanamo'da yaptırımdan söz ediyor. Öncelikle Türkiye'nin darbe ortamına sürüklenmesinin ve FETOcuları besleyip büyüten olarak Erdoğan ve şürekası yargılanmalıdır. 15 Temmuz darbesinin yolunu döşeyen ve bu darbe girişiminin kendi iktidarını inşa etmek için önemli bir fırsat olarak gören Erdoğan ve şürekası hesabını vermeden, cezaevlerinde tek tip dayatmasından söz etmesi intikam zihniyetiyle hareket ettiğini göstermektedir.

Aslında Erdoğan iktidarının tek tip elbise dayatması FETO'cuları bahane ederek zindanları teslim alıp ihanet yuvaları haline dönüştürme politikasının bir planıdır. Devrimci tutsaklar hem 12 eylül faşist darbesi döneminde ve hem de daha sonrasında F Tipi zindan dayatmasında zindanların teslim alınıp ihanet yuvalarına dönüştürme saldırısına açlık grevleri, ölüm oruçları ve değişik eylem biçimleriyle direnerek boşa çıkardılar. Bu direnişlerde onlarca devrimci tutsak şehitler ordusuna katıldı.

Yeniden gündeme getirilen ve zindanları teslim alma amacı taşıyan tek tip elbise dayatmasına karşı içeride ve dışarıda karşı çıkıp mücadele etmeliyiz.

Zaten son bir yıldan bu yana zindanlarda zulüm dinmiyor. Yasaklar ,işkenceler ve hak gaspları bir birini kovalıyor. Kime yönelik yapılırsa yapılsın her türlü hak gaspına karşı durmalıyız. Ki F tiplerinde tek tip dayatmasının esas olarak devrimci ve Kürt tutsakları hedef alacağı bilinmelidir. Bugün tek tip kıyafet dayatması dışında zindanlarda birçok hak ihlali ve işkence yaşanıyor. Kelepçeli mahpus nakilleri, kelepçe ile muayeneye zorlamalar, ziyaretçi-mektup-kitap-yayın yasağı, vb. gibi bir çok dayatmaların insanlık onuruna aykırı hak ihlalleri zulüm yaşanıyor. Zindanların teslim alınması saldırısının ifadesi olan Tep Tip elbise dayatmasına he alanda karşı durup mücadele edelim.
RSS Feed

halkinbirligigncelhaber

IFTTT
Blogger tarafından desteklenmektedir.