Emek örgütlerinden Gülmen ve Özakça açıklaması:

Emek örgütlerinden Gülmen ve Özakça açıklaması: Acil bir şekilde tahliye edilmeliler..!
H. Merkezi: KESK, DİSK, TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması yaparak, 156 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye edilmesi istedi.
Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK) ile mesleklerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın hapishanede sürdükleri açlık grevi eylemi bugün 156'ncı gününde. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), iki eğitimcinin durumuna dikkat amacıyla İstanbul Tabip Odası'nda (İTO) basın açıklaması gerçekleştirdi.
AİHM kararını kabul edilemez
Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, bugüne kadar DİSK'e üye 2 bine yakın işçi, KESK'e üye 3 bin 942 kamu çalışanı, TMMOB üyesi 3 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ile 3 bin 315 hekimin ihraç edildiği söyledi.
Tükel, "AİHM(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) yargıcı, muayeneye katılan bağımsız hekimin görüşünü ve hastane raporlarının sağlık durumuyla ilgili kısmını dikkate almadan cezaevinde kalmanın açlık grevi yapanlarının yaşamlarına onarılamaz bir zarar vermeye yönelik acil ve gerçek bir risk oluşturmadığı yönünde tıbbi açıdan sakıncalı bir karar vermiştir." dedi.
Hükümlülere uygulanan sağlık nedeniyle ceza infazının ertelenmesiyle ilgili düzenlemeyi henüz hiçbir duruşmaya çıkmamış olan Gülmen ve Özakça'ya uygulayarak haklarında ceza hükmü almışlar gibi karar verme yolunun seçildiğini kaydeden Tükel, "AİHM yargıcının hukuk usullerine uymayan ve ciddi tıbbi sonuçlar doğurabilecek bu kararını kabul edilemez buluyoruz." dedi.
Adalet bakanlığından cevap yok
Tükel, Gülmen ve Özakça'nın bahçeye açılmayan, demir parmaklıklı pencereleri olan bir odaya refakatçileri olmadan yerleştirildiklerini söyleyerek, bu durumun düzetilmesini, yanlarına refakatçileri alınarak ve bahçeye açılan havalandırmalı odalara alınması gerektiğine dikkat çekti.
Tutuklu eğitimcilerin acil bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini belirten Tükel, "OHAL kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmeli, haksız hukuksuz ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir" dedi.
Tükel'in ardından söz alan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı'na randevu talep ettiklerini, ancak şu ana kadar herhangi bir cevap kendilerine verilmediğini söyledi

RSS Feed

halkinbirligigncelhaber

IFTTT
Blogger tarafından desteklenmektedir.